ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

COMELA 2022: ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΕΚΠΑ (19-23/7/2022)

COMELA 2022: Διεθνές Συνέδριο Ανθρωπολογίας της Γλώσσας στο ΕΚΠΑ (19-23/7/2022)

Το Global Council On Anthropological Linguistics (GLOCAL) του Πανεπιστημίου του Λονδίνου SOAS σε συνεργασία με τη Φιλοσοφική Σχολή του ΕΚΠΑ διοργανώνουν το Ετήσιο Συνέδριο Μεσογειακής και Ευρωπαϊκής Γλωσσικής Ανθρωπολογίας (COMELA 2022).

Η ειδική θεματική της φετινής διοργάνωσης είναι

Bounded Languages ... Unbounded /
Περιορισμένες Γλώσσες ... Απεριόριστες.

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 19-23 Ιουλίου 2022.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο του συνεδρίου:

https://comela2021.uoa.gr/