ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ MULTILINGUALISM: THE LANGUAGE OF CIVIS

Κύκλος σεμιναρίων με τίτλο MULTILINGUALISM: THE LANGUAGE OF CIVIS

Τρίτη, 16/11/2021, 16:00-18:00, ξεκινά ο κύκλος σεμιναρίων με τίτλο MULTILINGUALISM: THELANGUAGEOFCIVIS. Δείτε την ανακοίνωση στο Hub του ΕΚΠΑ. Τοπρώτοσεμινάριοέχειωςθέμα «Introduction to the notions of multilingualism and to perspectives of multilingualism studies». Για περισσότερες πληροφορίες και δυνατότητα εγγραφής εδώ