ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Η ελληνική γλώσσα στην Αυστραλία

Ένα ενδιαφέρον βιβλίο για τη διατήρηση και τη χρήση της ελληνικής γλώσσας από την ελληνική κοινότητα της Αυστραλίας μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις ACER. Συγγραφέας του βιβλίου είναι ο Ιταλικής καταγωγής επιφανής κοινωνιογλωσσολόγος Joseph Lo Bianco, ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου της Μενβούρνης.

Με αφορμή το βιβλίο αυτό, αναπτύσσεται στρατηγική και ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την «αναβίωση» της ελληνικής γλώσσας στην Αυστραλία από μια ομάδα που συντονίζει ο καθηγητής Lo Bianco. Η ομάδα αποτελείται από την Ένωση Εκπαιδευτικών Ελληνικής της πόλης της Victoria, το πρόγραμμα Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου La Trobe, η Ελληνορθόδοξη κοινότητα της Μελβούρνης και η ομάδα των «γλωσσών κληρονομιάς» της Victoria, και η Ένωση Σχολείων Ελληνικής Γλώσσας της Victoria.

Η πρώτη εκδήλωση της ομάδας περιλαμβάνει συζήτηση που στηρίζεται στην έκθεση που θα βρείτε εδώ, και στα συμπεράσματα που η ομάδα κατέληξε μετά από επεξεργασία και ανάλυση στις απαντήσεις του ερωτηματολογίου που η έκθεση αυτή περιλαμβάνει (σελ. 4-10).